Älvåsas Historia

Visionen för Älvåsa kom före 2:a världskriget, då var Östa ett centrum för flottning och där lär ha funnits ett sågverk. Många män visste hur lätt det var att gå på sten och springa läck med båtar. Vid inloppet till Östa fanns en stuga där det lyste för att man skulle hitta inloppet i skymning och mörker.

När de unga då i vår församling fick visionen, så tror jag Gud gav dem den utifrån deras erfarenhet – att vattnet var farligt. Visionen man såg var tomten Älvåsa (namnet idé om att platsen är ’mellan Älven och Åsen’) det var då skogstomt, lillstugan var en annan fastighet. På Älvåsas tomt skulle byggas ett hus som skulle vara som en fyr för människor, att evangeliet (LJUSET) skulle gå ut på den platsen så att människor INTE skulle gå på grund/springa läck/drunkna i sina liv. Därför att så många kämpar i mörkret/skymning i sina liv och löper stor risk för det.

Tomten förvärvades, och huset köptes som rivningsvirke av en ung man i församlingen. Han tjänade pengar på att sälja rivningsvirke till ved till städerna under krigsåren – många frös då. Så det var alternativet ifall vår dåvarande församlings styrelse skulle säga nej. Det gjorde de… ungdomarna skulle inte få ha någon lekstuga! Men styrelsen ändrade sig inte så långt efteråt och det blev ett JA!
De yngre vuxna i församlingen röjde tomten och byggde upp det ursprungliga huset med rivningsvirket.