Café Älvåsa

Ej aktuellt 2020 pga Coronaviruset.

Under ett antal onsdagskvällar kommer Älvåsa att gästas av intressanta perso-

ner som kommer att dela med sig av ett intresseområde, berättelser ur livet, ett

projekt eller företagande de satsat på. Det blir även sång och musik. Välkomna!

I samarbete med Bilda