Händer i sommar

Här kommer klara events upp

Fredag 11 juni
kl 20.00

Fredag 18 juni
kl 20.00

Söndag 20 juni
Kl 11.00

Torsdag 24 juni
kl 19.00

Vi kommer att förbereda midsommarstången

Fredag 25 juni
kl 20.00

Söndag 27 juni
Kl 11.00

oNSDAG 30 juni
kl 18.30

cAFEKVÄLL I PARKEN

Torsdag 1 juli
Kl 18.30

Fredag 2 juli
kl 20.00

Söndag 4 juli
Kl 11.00

oNSDAG 7 JULI
kl 18.30

cAFEKVÄLL I PARKEN

Torsdag 8 juli
Kl 18.30

Fredag 9 juli
kl 20.00

Söndag 11 juli
Kl 11.00

sÖNDAG 11 jULi
Kl 19.00

oNSDAG 14 JULI
kl 18.30

cAFEKVÄLL I PARKEN

Torsdag 15 juli
Kl 18.30

Fredag 16 juli
kl 20.00

Söndag 18 juli
Kl 11.00

oNSDAG 21 JULI
kl 18.30

cAFEKVÄLL I PARKEN

Torsdag 22 juli
Kl 18.30

Fredag 23 juli
kl 20.00

Söndag 25 juli
Kl 11.00

sÖNDAG 25 jULi
Kl 19.00

oNSDAG 28 JULI
kl 18.30

cAFEKVÄLL I PARKEN

Torsdag 29 juli
Kl 18.30

Fredag 30 juli
kl 20.00

Söndag 1 aug
Kl 11.00

Torsdag 5 aug
Kl 18.30

Fredag 6 aug
kl 20.00

Söndag 8 aug
Kl 11.00

sÖNDAG 8 AUG
Kl 19.00